I Respiratorisk Tidsskrift er der blevet udgivet en artikel om vores forskning med Mohamad Isam Saeed i front. Forskningen skulle undersøge sammenhængen mellem social distancering og KOL-forværringer, og hertil belyste studiet, at social distancering var associeret med en 45-66% reduceret risiko for svære akutte forværringer af KOL.

Læs mere om dette spændene studie i artiklen her.

Den originale artikel om studiet, publiceret i American Journal of Epidemiology, kan også læses her.

Leave a Reply