Et betydeligt fald i de ugentlige indlæggelsesrater for forværret astma, blev tydeligt 10 uger efter den danske regerings indførelse af social distancering som redskab mod COVID-19 pandemien.

Læs mere her.

Leave a Reply