Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af en præsident, en vicepræsident og 12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Præsidenten og vicepræsidenten vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.

Se listen over tidligere bestyrelser

Præsident, centerleder, professor, overlæge, dr. med.

Gunhild Valdemar

Nationalt Center for Demens, Rigshospitalet

Vicepræsident, speciallæge i Samfundsmedicin

Anne Mette Dons

Ejer af Patientsikkerhed, sundhedsvæsenet og regler

Klinikchef, overlæge

Ida Hageman

Psykiatrisk Center København

Speciallæge, ph.d.

Ida-Marie Stender

Hudklinikken på Jægersborg Allé

Overlæge, dr.med.

Henrik Palm

Leder af Hoftefraktur Enheden, Ortopædkirurgisk afdeling
Hvidovre Hospital

Læge

Rikke Sørensen

Hjertemedicinsk afdeling B, Rigshospitalet

Professor, overlæge, dr. med.

Søren Møller

Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin
Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital

Alment praktiserende læge, ph.d.

Lise Dyhr

Brøndby Strand

Klinisk professor, overlæge, ph.d., dr. med.

Niklas Rye Jørgensen

Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Glostrup

Professor, overlæge, centerleder

Inge Marie Svane

Onkologisk og Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital

Koncerndirektør

Kurt Espersen

Region Syddanmark

Enhedschef, professor, dr. med.

Torben Jørgensen

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden

Overlæge, ph.d.

Signe Westring Worm

Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling, Nordsjællands Hospital – Hillerød

Læge, ph.d.

Jakob Burcharth

Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus