Anvendelsen af inhalerede kortikosteroider hos ambulante patienter med KOL er forbundet med en dosisafhængig stigning i risikoen for at isolere H. Influenzae. Denne observation understøtter, at højdosis inhalerede kortikosteroider bør anvendes med forsigtighed.

Læs mere her.

Leave a Reply